International Health certifikát pro psa

The osvědčení o zdravotní nezávadnosti je požadováno pro pohyby s třetími zeměmi (mimo Evropskou unii). Proto se požaduje pro zahájení Francii do třetí země a po návratu do Francie, když vracející se z ciziny, které nepatří k Evropské unii se zvířetem.

Je třeba zřízena úředním veterinárním lékařem třetí země původu (v případě dovozu) v návaznosti na klinické vyšetření a došel k závěru, že zvířata jsou zdravá a jsou schopna snést přepravu do místa určení.

v případě reintrodukce na území Evropské unie (zpět do Francie), výše uvedená osvědčení může být nahrazeno pasu zvířete; osvědčení je uvedeno v bodě IX průkazu Společenství s názvem "Klinické vyšetření". Toto osvědčení musí být zapsán do 10 dnů předcházejících přiznání a musí být dvojjazyčný (francouzský a jazykem země původu).

Mezinárodní osvědčení o zdraví, běžně nazývaná zdravotní osvědčení , je obyčejně zeptal se u vchodu na území. EB (Food Branch) ve svém standardním režimu vývozu domácích masožravců dokonce domnívají, že povinné bez ohledu na místo určení.

Tento článek je to užitečné, když odpoví na váš problém?