Ona objeví kufřík obsahující 6 koťat a slovo...

Orford, Velká Británie, podezřelý kufřík byl nalezen před školou ve městě

Naštěstí pro kontejner je to milenec, který na ně padl...

Zatímco Kaysie Sheridan vede jako každý den její syn ve škole, objeví malý kus zavazadla v rohu školy. Zaujalo, že se blíží a objevuje neuvěřitelný obsah této tašky:

šest malých koček, sotva tři týdny! Jedno slovo doprovázelo vrh: "

Pomozte nám! Zavolejte prosím RSPCA. Odpusť nám. Nebo zavolejte na ochranu koček - nepomáhají mi. Jediné, co je třeba udělat, je vyhodit je. Omlouvám se. " Zpráva o beznaději poněkud matoucí. Kaysie rodina se rozhodla shromáždit tyto šest malých zvířat, dokud nebudou všichni těsní.

Poté si bude udržovat tři z nich a přijme další malé kočky, které jsou v současné době v dobrém zdravotním stavu. Útočiště uvedené v poznámce se však obhajovaly a vysvětlovaly, v tomto okamžiku

není k dispozici prostor pro umístění.