Olovnice pes

The nohy psa odkazují na uspořádání končetin vzhledem k imaginárním vertikálním liniím. Pro přední končetiny, svislé části bodu ramene a zadní končetiny k sedacímu hrbolu.

Na výstavě soudce zkoumá a zaznamenává rovnováhu, tváří v profilu a zezadu. V profilu, jestliže vertikální prochází za členem, je řečeno, že pes je vybudován; v případě, že vertikální průchod namísto předal člen, říkáme, že pes je pod ním.

Z přední nebo zadní straně, jestliže členové jsou vychýleny ve vertikální, pes je prý těsný dopředu nebo dozadu v závislosti na tom, zda jde o přední končetinu nebo o zadní končetinu. Říká se, že pes se nohama do, jsou-li jeho nohy odchýlil dovnitř a splayfooted, jsou-li jeho nohy odkloněny směrem ven.

Tento článek je to užitečné, když odpoví na váš problém?